وضعیت سرورهای آمل هاست

نام محصول تاریخ بروز رسانی وضعیت سرور وضعیت فروش
Vps OpenVz Hdd 1 ۰۶/۰۸/۱۳۹۴
Vps OpenVz Hdd 2 ۰۶/۰۸/۱۳۹۴
Vps OpenVz Hdd 3 ۰۶/۰۸/۱۳۹۴
Vps OpenVz Hdd 4 ۰۶/۰۸/۱۳۹۴
Vps OpenVz Hdd 5 ۰۶/۰۸/۱۳۹۴
Vps OpenVz SSD 1 ۰۶/۰۸/۱۳۹۴
Vps OpenVz SSD 2 ۰۶/۰۸/۱۳۹۴
Vps OpenVz SSD 3 ۰۶/۰۸/۱۳۹۴
Vps OpenVz SSD 4 ۰۶/۰۸/۱۳۹۴
Vps OpenVz SSD 5 ۰۶/۰۸/۱۳۹۴
Vps Xen Hdd 1 ۰۶/۰۸/۱۳۹۴
Vps Xen Hdd 2 ۰۶/۰۸/۱۳۹۴
Vps Xen Hdd 3 ۰۶/۰۸/۱۳۹۴
Vps Xen Hdd 4 ۰۶/۰۸/۱۳۹۴
Vps Xen Hdd 5 ۰۶/۰۸/۱۳۹۴
Vps KVM Hdd 1 ۰۶/۰۸/۱۳۹۴
Vps KVM Hdd 2 ۰۶/۰۸/۱۳۹۴
Vps KVM Hdd 3 ۰۶/۰۸/۱۳۹۴
Vps KVM Hdd 4 ۰۶/۰۸/۱۳۹۴
Vps KVM Hdd 5 ۰۶/۰۸/۱۳۹۴
Vps Ovz Hdd AL 1 ۰۶/۰۸/۱۳۹۴
Vps Ovz Hdd AL 2 ۰۶/۰۸/۱۳۹۴
Vps Ovz Hdd AL 3 ۰۶/۰۸/۱۳۹۴
Vps Ovz SSD AL 1 ۰۶/۰۸/۱۳۹۴
Vps Ovz SSD AL 2 ۰۶/۰۸/۱۳۹۴
Vps Ovz SSD AL 3 ۰۶/۰۸/۱۳۹۴
Vps KVM RU 1 ۰۶/۰۸/۱۳۹۴
Vps KVM RU 2 ۰۶/۰۸/۱۳۹۴
Vps KVM RU 3 ۰۶/۰۸/۱۳۹۴
Vps KVM RU 4 ۰۶/۰۸/۱۳۹۴
Vps KVM RU 5 ۰۶/۰۸/۱۳۹۴
Vps Xen FR 1 ۰۶/۰۸/۱۳۹۴
Vps Xen FR 2 ۰۶/۰۸/۱۳۹۴
Vps Xen FR 3 ۰۶/۰۸/۱۳۹۴
Vps Xen FR 4 ۰۶/۰۸/۱۳۹۴
Vps Xen DE 1 ۰۶/۰۸/۱۳۹۴
Vps Xen DE 2 ۰۶/۰۸/۱۳۹۴
Vps Xen DE 3 ۰۶/۰۸/۱۳۹۴
Vps Xen DE 4 ۰۶/۰۸/۱۳۹۴

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دوست دارید به گفتگو ملحق بشید ؟
در صورت تمایل همکاری کنید !

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *