مجازی ساز KVM که یکی از توسعه دهنگان اصلی آن شرکت Redhat می باشد امکان ارائه سرور مجازی یا سیستم عامل های میهمان با هسته اختصاصی خود را بر روی سرور میزبان می دهد. این موضوع بدان معناست که سیستم عامل میهمان می تواند هر نوع هسته سیستم عامل را اعم از لینوکس، ویندوز، BSD و… را بر روی سرور مجازی خود نصب و راه اندازی کنید. و همانند تکنولوژی OpenVZ محدودیتی در ساختن سرور مجازی با سیستم عامل های متفاوت یا تغییرات اختصاصی مشترک را نخواهد داشت. همچنین در این نوع مجازی ساز بیشتر منابع به صورت اختصاصی از سرور میزبان به سرور مجازی یا سیستم عامل میهمان تخصیص داده می شود.