مرکز آمل هاست :

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۵

شعبه آمل هاست :

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۶ الی ۱۹

پشتیبانی تلفنی : ( ۰۱۱۴۳۲۶۷۶۵۵ )

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۴ ( تلفن گویا )

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۴ الی ۱۹

پشتیبانی تیکت در سایت : ( amolhost.ir/clients )

شنبه تا جمعه ( همه ساعت )

پشتیبانی پست الکترونیک : ( info@amolhost.ir )

شنبه تا جمعه ( همه ساعت )

پشتیبانی تلفن همراه : (۰۹۱۱۶۶۵۹۶۳۵ – ۰۹۱۱۹۰۹۰۶۲۲ – ۰۹۱۱۸۵۷۱۶۲۲ )

شنبه تا جمعه از ساعت ۸ الی ۱۹

پشتیبانی بر خط :

شنبه تا جمعه ( همه ساعت ) ( در صورتی پشتیبان بر خط نبوده است می توانید پیام خود را به شکل تیکت ارسال فرمایید )

پشتیبانی پیامکی : ( ۳۰۰۰۴۸۶۶۰۰۲۳۰۱ )

شنبه تا جمعه ( همه ساعت )